Home > Studenti > Bakalářské studium > Studijní materiály a informace k předmětům > Program Specializace ve zdravotnictví > Fyzioterapie > III. úsek studia > Povinné předměty > Fyzioterapie - praktická zkouška

Fyzioterapie - praktická zkouška

Informace o předmětu CBFSZZK2 v SIS

Praktická zkouška z fyzioterapie jako první část SZZK. Praktická část: Kineziologické vyšetření/analýza Návrh rehabilitačního/fyzioterapeutického programu Demonstrace terapeutického postupu Vypracování protokolu k praktické zkoušce Praktická zkouška je ohodnocena samostantnou známkou. Pokud student úspěšně zvládne praktickou zkoušku, pokračuje v SZZK.

A. Podmínky splnění předmětu

B. Syllabus předmětu

C. Literatura k předmětu

D. Okruhy otázek k předmětu

E. Rozvrhy k předmětu

F. Přednášky, texty přednášek

G. Praktická cvičení, texty k praktickým cvičením

G. Speciální vzkazy, informace pro studijní kruhy

H. Studijní materiály

CH. Termíny zápočtů, zkoušek - pokud nejsou v SIS

I. Testy, Výsledky testů

K. Další informace k vyučovanému předmětu

L. Internetové odkazy k vyučované problematice