Home > Studenti > Bakalářské studium > Studijní materiály a informace k předmětům > Program Specializace ve zdravotnictví > Fyzioterapie > III. úsek studia > Povinné předměty > Fyzioterapie III. - aplikovaná fyzioterapie v klinických oborech

Fyzioterapie III. - aplikovaná fyzioterapie v klinických oborech

Informace o předmětu CRHB004P3 v SIS

Fyzioterapie III-Aplikovaná fyzioterapie v klinických oborech. Studenti se seznámí s neurofyziologickou podstatou terapeutických/kineziterapeutických postupů a technik u jednotlivých klinických diagnóz. Student se zorientuje v indikacích a kontraindikacích fyzioterapii v akutní a následné péči.

A. Podmínky splnění předmětu

B. Syllabus předmětu

C. Literatura k předmětu

D. Okruhy otázek k předmětu

E. Rozvrhy k předmětu

F. Přednášky, texty přednášek

G. Praktická cvičení, texty k praktickým cvičením

G. Speciální vzkazy, informace pro studijní kruhy

H. Studijní materiály

CH. Termíny zápočtů, zkoušek - pokud nejsou v SIS

I. Testy, Výsledky testů

K. Další informace k vyučovanému předmětu

L. Internetové odkazy k vyučované problematice