Home > Studenti > Bakalářské studium > Studijní materiály a informace k předmětům > Program Specializace ve zdravotnictví > Fyzioterapie > III. úsek studia > Povinné předměty > Interní obory II. - speciální část

Interní obory II. - speciální část

Informace o předmětu CRHBIM3 v SIS

Předmět je vyučován v bakalářském studijním programu Specializace ve zdravotnictví - Obor Fyzioterapie ve 3. ročníku. Předmět navazuje na RHBIM2 - Interní obory 1. V tomto ročníku se koná z předmětu zkouška. V teoretické části realizované formou přednášek se studenti seznamují s medicínskými východisky interního oboru (resp.specializovaného interního oboru)a s podmínkami, za kterých lze provádět fyzioterapii u nemocných s určitým druhem interního onemocnění.V průběhu praktických cvičení se studenti učí, jak reagovat podle obecných potřeb nemocných s určitým druhem interního onemocnění, s cílem rozvíjet praktické dovednosti a aplikovat teoretické znalosti. Bloky: -vždy včetně klinické fyziologie a vyšetřovacích metod 1.Choroby krve 2.Choroby žláz s vnitřní sekrecí 3.Choroby pohybovéhop aparátu