Home > Studenti > Bakalářské studium > Studijní materiály a informace k předmětům > Program Specializace ve zdravotnictví > Fyzioterapie > III. úsek studia > Povinné předměty > Protetika a ortotika

Protetika a ortotika

Informace o předmětu CRHBPO3 v SIS

Předmět je vyučován v bakalářském studijním programu Specializace ve zdravotnictví - Obor Fyzioterapie ve 3. ročníku. Základy stavby, funkce a použití jednotlivých typů protetických a ortotických pomůcek, jejich aplikace u jednotlivých typů postižení. Indikace a kontraindikace protetických pomůcek, péče o amputované pacienty. Praktická cvičení: návštěva protetických zařízení, ukázky výroby protéz a ortéz, měření pacienta, instruktáž a nácvik pro používání protetických pomůcek.

B. Syllabus předmětu

23. 11. 2007Vyučující, examinace, syllabus, tématické okruhy - 2007doc

C. Literatura k předmětu

23. 11. 2007Protetika a ortotika - literaturadoc