Home > Studenti > Bakalářské studium > Studijní materiály a informace k předmětům > Program Specializace ve zdravotnictví > Fyzioterapie > III. úsek studia > Povinné předměty > Fyzioterapie III. - aplikovaná fyzioterapie v klinických oborech

Fyzioterapie III. - aplikovaná fyzioterapie v klinických oborech

Informace o předmětu CRHBPY3 v SIS

Fyzioterapie III-Aplikovaná fyzioterapie v klinických oborech. Studenti se seznámí s neurofyziologickou podstatou terapeutických/kineziterapeutických postupů a technik. Získají rámcový přehled o hlavních metodikách a konceptech fyzioterapie. S některými jsou seznámeni podrobněji tak, aby je mohli aplikovat v praxi ihned po ukončení studia. Aplikovaná fyzioterapie u jednotlivých diagnostických skupin v rámci základních oborů, tj.: neurologie, ortopedie a traumatologie, chirurgie, popáleniny, plastická chirurgie, revmatologie, interna, psychiatrie, pediatrie, gynekologie a porodnictví, ARO, geriatrie.Indikace a kontraindikace.

17. 6. 2009Formuláře a dokumenty k praxi

B. Syllabus předmětu

23. 11. 2007Vyučující, examinace, syllabus, tématické okruhy - 2007doc

C. Literatura k předmětu

23. 11. 2007Fyzioterapie III - literaturadoc