Home > Studenti > Bakalářské studium > Studijní materiály a informace k předmětům > Program Specializace ve zdravotnictví > Fyzioterapie > III. úsek studia > Povinné předměty > Sociální a pracovní rehabilitace

Sociální a pracovní rehabilitace

Informace o předmětu CRHBSC3 v SIS

Student je seznámen s postupy a prostředky sociální rehabilitace, sociálním řešením situace pacienta Dále s postupy a prostředky pracovní rehabilitace, zařazením tělesně postiženého člověka do pracovního procesu. Získá přehled o systému sociální péče státu.

B. Syllabus předmětu

23. 11. 2007Vyučující, examinace, syllabus, tématické okruhy - 2007doc

C. Literatura k předmětu

23. 11. 2007Sociální a pracovní rehabilitace - literaturadoc