Home > Studenti > Bakalářské studium > Studijní materiály a informace k předmětům > Program Specializace ve zdravotnictví > Fyzioterapie > III. úsek studia > Povinné předměty > Chirurgické obory

Chirurgické obory

Informace o předmětu CRHBSG3 v SIS

Fyzioterapie je v rámci chirurgických oborů vyučována v bakalářském studijním programu. Skládá se z výuky v 6 základních chirurgických oborech : chirurgie, ortopedie, urologie, plastická chirurgie, chirurgie popáleninové medicíny a kardiochirurgie chirurgie. Výuka poskytuje přehled typických klinických symptomů, základních diagnostických postupů, fyzikálních vyšetřovacích metoda a zobrazovacích metod. Výuka je zamřena na onemocnění pohybového aparátu a rehabilitaci. Teoretická část je realizována ve formě seminářů, praktická část ve formě praktických cvičení. Předmět je vyučován v zimním semestru 3. ročníku a ukončen zápočtem a zkouškou na konci 3. ročníku studia.

H. Studijní materiály

15. 1. 2008Chirurgie slovem i obrazemhtml