Home > Studenti > Bakalářské studium > ... > ... > ... > ... > ... > Motorické Programy Aktivující Terapie jako prevence funkčních poruch hybného systému

Motorické Programy Aktivující Terapie jako prevence funkčních poruch hybného systému

Informace o předmětu CCOCB0056 v SIS

A. Podmínky splnění předmětu

B. Syllabus předmětu

C. Literatura k předmětu

D. Okruhy otázek k předmětu

E. Rozvrhy k předmětu

F. Přednášky, texty přednášek

G. Praktická cvičení, texty k praktickým cvičením

G. Speciální vzkazy, informace pro studijní kruhy

H. Studijní materiály

CH. Termíny zápočtů, zkoušek - pokud nejsou v SIS

I. Testy, Výsledky testů

K. Další informace k vyučovanému předmětu

L. Internetové odkazy k vyučované problematice