Home > Studenti > Bakalářské studium > Studijní materiály a informace k předmětům > Program Specializace ve zdravotnictví > Fyzioterapie > III. úsek studia > Volitelné předměty > Redukční a rekondiční kurz II.

Redukční a rekondiční kurz II.

Informace o předmětu CVOL0043 v SIS

Počet hodin na týden: 2 - 4/týden - bloková výukaMísto konání předmětu: 3. LF UK v Praze, Ruská, Praha 10 a Sportovní centrum UK, Bruslařská 10, Praha 10. Kurz nabízí kromě vážení,měření tělesného tuku a základního měření stěžejních tělesných obvodů i sestavení tréninkového plánu na základě funkční diagnostiky. Samozřejmostí jsou aerobní pohybové formy. Zároveň budou účastníci seznámeni se zásadami správného stravování a sestavením jídelníčku.Opakovaný zápis předmětu v daném akademickém roce je možný.

A. Podmínky splnění předmětu

B. Syllabus předmětu

C. Literatura k předmětu

D. Okruhy otázek k předmětu

E. Rozvrhy k předmětu

F. Přednášky, texty přednášek

G. Praktická cvičení, texty k praktickým cvičením

G. Speciální vzkazy, informace pro studijní kruhy

H. Studijní materiály

CH. Termíny zápočtů, zkoušek - pokud nejsou v SIS

I. Testy, Výsledky testů

K. Další informace k vyučovanému předmětu

L. Internetové odkazy k vyučované problematice