Home > Studenti > Bakalářské studium > Studijní materiály a informace k předmětům > Program Specializace ve zdravotnictví > Fyzioterapie > III. úsek studia > Volitelné předměty > Přípravný kurz pro získání licence: Vodní záchranář - PLAVČÍK

Přípravný kurz pro získání licence: Vodní záchranář - PLAVČÍK

Informace o předmětu CVOL0044 v SIS

Zdokonalení plaveckých dovedností a nácvik praktických činností nutných pro získání licence vodního záchranáře - plavčíka. Samozřejmostí je nácvik dopomoci unavenému plavci a základy záchrany tonoucího.

A. Podmínky splnění předmětu

B. Syllabus předmětu

C. Literatura k předmětu

D. Okruhy otázek k předmětu

E. Rozvrhy k předmětu

F. Přednášky, texty přednášek

G. Praktická cvičení, texty k praktickým cvičením

G. Speciální vzkazy, informace pro studijní kruhy

H. Studijní materiály

CH. Termíny zápočtů, zkoušek - pokud nejsou v SIS

I. Testy, Výsledky testů

K. Další informace k vyučovanému předmětu

L. Internetové odkazy k vyučované problematice