Home > Studenti > Bakalářské studium > Studijní materiály a informace k předmětům > Program Specializace ve zdravotnictví > Fyzioterapie > III. úsek studia > Volitelné předměty > Úvod do praktické metodologie vědecké práce

Úvod do praktické metodologie vědecké práce

Informace o předmětu CVOL0132 v SIS

V kurzu proběhne 8 přednášek, praktický nácvik a prezentce projektů před hodnoticí komisí - přednášky/semináře: středy - sudé výukový týdny: 2., 4., 6., 8., 10. a 12. týden - praktická instruktáž studentů v Audiovizuálním centru: středy 5., 7., 9. a 11. týden - samostatná práce studentů: od 4. týdne - závěrečná výuková jednotka, kde se budou před komisí prezentovat výstupy samostatné práce studentů: 14. týden