Home > Studenti > Bakalářské studium > Studijní materiály a informace k předmětům > Program Specializace ve zdravotnictví > Fyzioterapie > III. úsek studia > Volitelné předměty > Kurz golfu - získání osvědčení pro hru na golfovém hřišti

Kurz golfu - získání osvědčení pro hru na golfovém hřišti

Informace o předmětu CVOL0149 v SIS

Cena kurzu: 1.900,-Kč/semestr – částku je nutné uhradit do zahájení výuky na účet 2. LF UK. Cena zahrnuje: půjčení holí, trenéra golfu z řad pedagogů ÚTV 2. LF UK, tréninkové míčky, tréninkové zázemí GK Hodkovičky a absolvování zkoušky k získání Osvědčení pro hru na golfovém hříšti

A. Podmínky splnění předmětu

B. Syllabus předmětu

C. Literatura k předmětu

D. Okruhy otázek k předmětu

E. Rozvrhy k předmětu

F. Přednášky, texty přednášek

G. Praktická cvičení, texty k praktickým cvičením

G. Speciální vzkazy, informace pro studijní kruhy

H. Studijní materiály

CH. Termíny zápočtů, zkoušek - pokud nejsou v SIS

I. Testy, Výsledky testů

K. Další informace k vyučovanému předmětu

L. Internetové odkazy k vyučované problematice