Teaching Basis

FNKV Faculty Hospital Královské Vinohrady (FNKV)
Šrobárova 50
100 34  Prague 10
tel.: +420 267 161 111
http://www.fnkv.cz
FNB Hospital Na Bulovce (NB)
Budínova 2
180 00  Prague 8
tel.: +420 266 081 111
http://www.fnb.cz
FTNsP Thomayer Hospital (TN)
Vídeňská 800
140 59 Prague 4 - Krč
tel.: +420 261 081 111
http://www.ftn.cz
National Institute of Mental Health National Institute of Mental Health (transformation of the PCP)
Topolová 748
250 67  Klecany
tel.: +420 283 088 111
http://www.nudz.cz
SZU The National Institute of Public Health (SZÚ)
Šrobárova 48
100 42  Prague 10
tel.: +420 267 081 111
http://www.szu.cz
UPDM Institute of Mother and Child Care (ÚPMD)
Podolské nábřeží 157
147 10 Prague 4 – Podolí
tel.: +420 296 511 111, fax: +420 296 511 296
http://www.upmd.cz
UVNS Central Military Hospital Prague (ÚVN)
U vojenské nemocnice 1200
169 02 Prague 6
tel.: +420 973 203 161
http://www.uvn.cz

2015-01-30